0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Frilansjournalist – artikel på engelska.  Seco Tools ger ut personaltidningen Seconden på engelska ett par gånger per år. Den produceras av deras kommunikationsbyrå och vi fick i uppdrag att skriva en av artiklarna.

Kort utdrag ur texten: 

Seco has set a target of reaching revenue of 10 billion Swedish Kronor in the coming years. In order to achieve this goal we need to increase the efficiency in our sales. New tools like Sales Strategy, Opportunity Tracker and My Pages will help us find potential customers, save and use valuable time more efficiently and conduct better business. Just imagine where we would be if we could increase our sales by only 10 percent.