Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Content writer – webbplats. Sandra Jonasson Helms är naprapat med bindvävsbehandling som specialitet. Hon behandlar smärta, nedsatt funktion och inflammationer i kroppen och fokuserar på att hitta den bakomliggande orsaken till besvären. Vi har hjälpt henne med texter till en ny webbplats.

Korta utdrag ur texterna:

Vad är bindväv?

Bindväven – fascian – är en elastisk vävnad som finns överallt i hela kroppen. Den binder ihop och ger kroppen sin form och stabilitet. Organ, nerver, ben, muskler, senor, ledband, ligament – allt är omgivet av bindväv i flera lager.

Fascian är uppbyggd av kollagen och elastin som gör att den både är seg och rörlig. Bindväven består av ett tredimensionellt nätverk av trådar som glider ovanpå varandra. När fascian mår bra är bindvävstrådarna hållfasta och de glider lätt ovanpå varandra. Då behöver inte musklerna arbeta så hårt och risken för problem och skador i muskler och ligament minskar. En smidig bindväv gör att hela kroppen känns spänstig.

Om bindvävstrådarna börjar stelna samlas det vätska mellan lagren och trådarnas glidförmåga försämras. Bindväven kan också börja klumpa ihop sig, cirkulationen försämras vilket leder till stagnation. Typiska symptom är stelhet, svullnad, knölig vävnad, trötthet och en strålande smärta.

Bindvävsbehandling 

Bindväven (fascia) är en elastisk vävnad innanför huden som formar kroppen och har en sammanhållande funktion. Den är uppbyggd av segt kollagen och elastiskt elastin och bindvävstrådarna bildar senor, ligament och blodkärlens väggar. Figuren på bilden till höger är en modell av hur fascian är uppbyggd.

En smidig bindväv gör att kroppens muskler behöver arbeta mindre och risken för skador relaterade till muskler och ligament minskar. Den får hela kroppen att kännas spänstig.

Stress, monotont och felaktigt rörelsemönster, åldrande och gamla skador påverkar bindväven negativt. Den tappar sin elasticitet och om den klumpar ihop sig försämras cirkulationen och vävnaden kan kännas knutig och knölig. Är du stel, svullen och trött eller känner en strålande smärta beror det ofta på att bindväven inte mår bra.