0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Sandbacka Park i Sandviken

Sandbacka Park i Sandviken

Enkäter – telefonintervjuer med hyresgäster och svenska texter till sammanställning. Sandbacka Park är en teknikpark med huvudinriktning på teknik och IT-företag. Flera industriföretag i området kring Sandviken är världsledande inom sina branscher. Teknikparkens målsättning är att skapa en  kreativ miljö där företag kan utvecklas och växa tillsammans skapa konkurrensfördelar. Hyresgästerna deltar aktivt i utvecklingen av teknikparkens koncept. Vi har under flera år gjort telefonintervjuer med de olika företagen och hjälpt till att samla in och sammanställa deras synpunkter och idéer som hyresgäster. Sammanställningen har sedan använts i arbetet med att vidareutveckla teknikparken. Sandbacka Park är ett samarbete mellan Sandvikens kommun och näringslivet i regionen.