0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Webbplats – webbcopy på svenska. Salmi & Partners är en annorlunda advokatbyrå. Deras hjärtan klappar speciellt för mångfald, jämlikhet och rättvisa åt den lilla människan. Dessutom har man specialiserat sig på att hjälpa sina kunder på deras eget språk. På kontoret talas inte mindre än sju språk. Allt det här ville man lyfta fram på sin nya webbplats. Vi fick i uppdrag att intervjua deras medarbetare samt berätta om de tjänster de erbjuder inom humanjuridik och affärsjuridik.

 

Kort utdrag från webben:

Vad krävs av en riktigt bra advokat? Juridiska kunskaper förstås. Och lång erfarenhet av olika rättsområden. Men lyhördhet, inlevelseförmåga och lojalitet är minst lika viktigt. Om vi inte på djupet förstår våra klienter eller kan sätta oss in i deras unika situation kan vi inte heller hjälpa dem på bästa sätt. Så de mänskliga egenskaperna värdesätter vi högt.

Mångfald är ett annat ord som passar bra in på våra medarbetare. De flesta av oss har utländsk bakgrund vilket ger oss viktiga insikter i hur olika traditioner, normer och kulturer spelar in i människors liv och hur de ibland kan orsaka eller påverka de situationer som uppstår. Samtidigt har det lärt oss hur lika alla vi människor egentligen är innerst inne. Det hjälper oss att hitta fram till den bästa lösningen på en konflikt. Det är det främsta målet med vårt arbete.