0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Frilansjournalist – artikel.  Rum är en tidning som Locum – Värden för vården – ger ut fyra gånger per år. Den tar upp ämnen som till exempel aktuella byggprojekt, fastighetsdrift,  energieffektivisering och miljöarbete. I varje nummer gör man även ett personporträtt.

Vi fick i uppgift att skriva en artikel som porträtterar Jason Howden, VD och en av grundarna av RTV Tools på Nya Zeeland. De är specialiserade på automatisering av Revit, ett designprogram som används för att dokumentera BIM-projekt. BIM står för byggnadsinformationsmodellering, en tvärvetenskaplig arbetsmetod där man skapar 3D-modeller för att projektera, bygga och förvalta byggnader.

 

 

Kort utdrag ur texten:

Jason växte upp i en familj av byggare och fick tidigt följa med till olika byggarbetsplatser. Så passionen för arkitektur och teknik har han med sig hemifrån och han visste tidigt vad han ville arbeta med. Att kombinera ritningar, konstruktion och teknik tycker han skapar en perfekt balans i jobbet.

Ditt företag tar fram verktyg som ökar produktiviteten i BIM-processen. Hur fungerar verktygen?

– Genom skräddarsydda tillägg för Autodesk Revit kan vi automatisera repetitiva arbetsuppgifter som traditionellt är mycket tidskrävande. Att manuellt skriva ut och sprida dokument till alla behöriga kunde tidigare ta veckor. Nu när informationen är automatiserad synkroniseras den under natten eller över helgen, så när teamet kommer in på morgonen har de tillgång till den senaste versionen. Det spar in hundratusentals dollar per år i personalkostnader och övertid.

Hur kom det sig att ni fick i uppdrag att jobba med NKS-projektet?

– Sent en kväll 2009 fick vi ett mejl angående RTV Drawing Manager som är vårt ritningsprogram för Autodesk Revit. Vi var då de enda som hade tagit fram ett speciellt utformat tillägg som kan hantera den enorma mängd ritningar som krävs för att kunna leverera större BIM-projekt. När NKS projektgrupp testade programmet såg de att det skulle klara av de uppemot 40 000 ritningar som beräknades för byggprocessen. Så jag hoppade på ett plan och flög till Sverige för att installera programmet och utbilda användarna.

Att bygga sjukhus ställer särskilda krav på rumsfunktioner och hygienklass. NKS har 11 500 rum och enbart dörrarna kan ha 80–150 olika parametrar som måste uppfyllas. Hur var det att arbeta med så specifika kravställningar?

– Under projektet finjusterade vi programmet allteftersom kraven på ritningarna ändrades. Bland annat lät vi projektgruppen komplettera programmet med svensk språkinmatning och vi såg även till att det gick att lägga in ett obegränsat antal parametrar i ritningarna.