0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

En liten bok

En liten men mycket klok bok

Bok – Svenska texter. Vi samlade in faktamaterial, tog fram en idé samt skrev texter till “En liten bok om stora känslor – Piller kan intebota allt” som vänder sig till tonårstjejer. I ungdomsprojektet UNGA FLICKOR OCH LÄKEMEDEL ingick även att ta fram ledarmaterial samt en webbplats där boken kan beställas gratis. Där kan du även läsa den direkt på skärmen.

Uppdragsgivare var tre organisationer: RFHL (Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling) i nära samarbete med KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor) och Ungdomsmottagningarna. Projektledare och medskribent för uppdraget var Nina Vestlund. Projektet är en stor succé och boken har tryckts i flera nya upplagor. Det är extra roligt då ämnet ligger oss extra varmt om hjärtat.

Korta utdrag ur texten:

Alla känslor är tillåtna. Livet består av en mängd känslor och upplevelser – stora och små, roliga och tråkiga, svåra och lätta. Våra tankar och känslor hjälper oss att vet hur vi bör agera i olika situationer, När vi bli riktigt rädda får vi kraft att slåss eller fly. Om vi är ledsna gråter vi och när spänningarna släpper känns det genast lite bättre. Och när vi är glada producerar kroppen ämnen som gör att vi håller oss friska och mår bra.

Vissa känslor kan vara skrämmande. Men alla är de lika betydelsefulla. Därför är det bra att lära sig acceptera alla sina känslor – även när man känner sig deppig. Ofta kan man ha flera känslor samtidigt vilket kan vara förvirrande. Om du är väldigt arg kan du faktiskt också vara rädd eller ledsen, fast det märker du nog inte just då. Att förstå hur tankar och känslor hänger ihop och hur vi styrs av dem är viktigt för att vi ska förstå varför vi reagerar som vi gör.