0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Webbplats – engelsk översättning av svenska texter. Raptec arbetar med effektiva processer för servicerelaterade frågor samt erbjuder lösningar som förenklar varuflöden. Kunderna finns i tillverkningsindustrin där oväntade driftstopp är mycket kostsamma och måste undvikas. Vi fick i uddrag att översätta deras webbtexter till engelska.
Kort utdrag ur texten:

We focus on work environment and safety issues when it comes to streamlined processes for both service-related issues and solutions that simplify the flow of goods. Our experienced technicians have the expertise and commitment to solve your problems in the most efficient and professional manner. We make sure that you have access to the information and the maintenance you require. We plan ahead at all levels and through our local presence in Gothenburg, offer fast service and status updates and product installations that minimize inconvenience to you and your business.