0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Frilansjournalist – research, intervjuer och svensk text. Tidskriften Print & Packaging ges ut av branschorganisationen Grafiska Företagen. Inför numret som kom ut i mars 2017 fick vi i uppdrag att skriva två artiklar om kompetensförsörjning och hur bristen på relevant utbildning hotar tillväxten i den grafiska industrin. Intervjuer gjordes under ett besök på mässan Sign & Print Scandinavia i Kista där Grafiska Företagen arrangerade seminariet Framtidsdialogen för att diskutera såväl hot som möjligheter. Och i Grafiska Företagens monter visades de kampanjfilmer man har tagit fram för att locka unga studerande att välja den grafiska branschen. Digitaliseringen gör att framtida jobb kräver en kombination av kompetens inom tryck och webb.

Kort utdrag ur texten i artikel 1:

Under mässdagarna presenterade Grafiska Företagen den externa rapporten ”Insikt” som belyser branschens behov av kompetensförsörjning. Den pekar på att de branschinriktade utbildningarna är få och att det finns ett stort glapp mellan studenternas kunskapsnivå och den kompetens branschen efterfrågar. Ofta måste företagen bekosta introduktionsutbildningen av nyanställd personal.

Branschrelevant utbildning på yrkeshögskola, högskola och gymnasium hör till de mest kostnadseffektiva utbildningsvägarna. Men enligt rapporten har flödet av elever till den grafiska industrin till stor del endast generell gymnasieutbildning eller generell eftergymnasial utbildning. Många av dem som får anställning saknar alltså branschspecifik utbildning.

– Vår slutsats är att det här är en dyr rekrytering som skadar den grafiska industrin, säger Henrik Smedmark, ansvarig för kompetensförsörjning på Grafiska Företagen.

Kort utdrag ur texten i artikel 2:

Många skolungdomar kan inte sätta fingret på vad grafisk industri är. Under Sign & Print Scandinavia visade Grafiska företagen hur informationskampanjen GRAFX ska öka kännedomen om möjligheterna i branschen. I organisationens montern kunde mässbesökarna se kampanjfilmer samt ställa frågor till medarbetare från Grafiska Företagen.

-Det handlar inte längre om att trycka kataloger utan att hjälpa kunderna med deras digitala resa. Och det finns stora möjligheter till utveckling, ungdomarna kan vara med och påverka och de får skapa något som är bestående, säger Rickard Lindberg på Grafiska Företagen .

Fördjupade kundinsikter förutsättning
Samtidigt har många grafiska utbildningar försvunnit. På mässan träffades gymnasieskolor, universitet och YH-utbildningar för att diskutera hur rätt typ av utbildning ska locka fler ungdomar.

Utbildningarna ska spegla ett behov som ligger 3–5 år framåt i tiden. Därför måste branschen bli bättre på att ta reda på vad deras kunder efterfrågar. Först då kan de inventera sin egen kompetens och formulera hur den ska vidareutvecklas.

Här kan du ladda ner en PDF-version av Print & Packaging.