0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Frilansjournalist – research, intervju och svensk text. Tidskriften Print & Packaging ges ut av branschorganisationen Grafiska Företagen. Inför numret som kom ut i mars 2017 fick vi i uppdrag att skriva en artikel om hur digitaliseringen ställer krav på nya yrkesroller. Magdalena Ericsson på konsultföretaget Hammer & Hanborg berättar om hur företag måste bli lärande organisationer som fokuserar på att förstå kundernas köpprocess.

Kort utdrag ur texten:

Digitaliseringen skär igenom hela organisationen. Gamla yrkesroller försvinner och nya kommer till. Oavsett bransch måste företag ändra fokus för att hitta svaret på frågan: Varför finns vi och hur förblir vi relevanta för våra kunder?

I den grafiska industrin leder digitaliseringen till konsolidering och prispress. Men den skapar även möjligheter att hitta nya arbetssätt och affärsmodeller som bättre möter kundernas förändrade behov. Den största utmaningen är att få medarbetarna att acceptera att vi alla måste anpassa oss till en ständigt föränderlig värld.

Framgångsrika företag omvandlar sig till nätverksorganisationer där medarbetarna kombinerar sina yrkeskunskaper med sina personliga egenskaper och använder sina kontaktnät för att spetsa sin kompetens och serva kunderna.

– Idag är det mänskliga beteendet långt viktigare än vilka yrkesroller vi har, säger Magdalena Ericsson på konsultföretaget Hammer & Hanborg, vilket arbetar med kompetensförsörjning inom kommunikation och digital transformation.

Hon har lång erfarenhet av omvärldsbevakning och medieanalys, och nu när hon jobbar med Employee Engagement tänker hon på sig själv som en ”Personal Digital Trainer”. Det handlar om att identifiera medarbetarnas personliga styrkor och uppmuntra dem att vara kulturbärare av företagets värderingar.

– Genom att ställa öppna frågor till kunderna kan vi bättre förstå deras köpprocess och bli medvetna om vilka personliga egenskaper som krävs för att vi ska kunna lösa deras problem, säger Magdalena Ericsson.

Här kan du ladda ner en PDF-version av Print & Packaging.