0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Content writer – artikel. MultiMind bjöd in Erik Ullenhag, gruppledare för Liberalernas riksdagsgrupp och ekonomisk-politisk talesperson, till ett samtal om mångfald och multikulturella arbetsplatser. Vi gjorde intervjuer och skrev en artikel om mötet med Telia Carrier för publicering på Multiminds webbplats.

Kort utdrag ur artikeln:

Lewis från Kamerun, Jonas från Sverige, Alexandra från Ukraina, Rami från Syrien, Iskandar från Tadjikistan och Anna från Portugal. Det är bara några av de 20 olika nationaliteter som arbetar med Customer Operations hos Telia Carrier vars hela fokus är mångfald.

Erik Ullenhag, gruppledare för Liberalernas riksdagsgrupp och ekonomisk-politisk talesperson besökte tillsammans med MultiMind en multikulturell arbetsplats för att diskutera mångfald i näringslivet och hur Sverige kan bli bättre på integration. Samtalen fördes med både delar av ledningen, chefer och personal från Customer Operations.

Telia Carrier har ett av världens största IP-nät med hela 45 procent av internettrafiken och man var först med att erbjuda 100G-förbindelser på båda sidor om Atlanten. Företaget fortsätter att växa men har medvetet valt att inte outsourca kundsupporten då den är själva hjärtat i organisationen.

Kundsupporten representerar idag ett 20-tal nationaliteter från sex kontinenter. Att arbeta globalt men tänka lokalt är förklaringen till hur man kan lösa 80 procent av de problem som uppstår, redan vid första kontakten. Kunderna får alltid prata med en tekniskt kunnig person som dessutom talar samma språk.

Medarbetarna i kundsupporten har alla gjort sin egen resa och har olika erfarenhet av mottagandet på den svenska arbetsmarknaden. Flertalet har studerat på KTH men har trots högskoleexamen och gedigna språkkunskaper haft svårt att hitta jobb. I ett långt samtal med Erik Ullenhag berättade de om sina erfarenheter och gav även förslag på hur näringslivet kan bli bättre på integration .