Vad kan vi göra för världen?

 

Många droppar bildar en ocean

Klimathotet ställer hela världen inför enorma utmaningar. Därför är det absolut nödvändigt att vi alla – individer, organisationer och nationer – förstår den påverkan på omvärlden som vi, våra aktiviteter och verksamheter direkt och indirekt orsakar.

Enstaka insatser kan kännas som en droppe i havet. Men vad är ett hav annat än en stor mängd droppar? När vi alla börjar samverka blir det oändligt många droppar som tillsammans bildar en hel ocean.

Insikten om att samarbete är den bästa vägen framåt hjälper oss också att upptäcka vilka fantastiska möjligheter vi har att skapa förändring som allt och alla på vår planet tjänar på. Det här är vårt sätt att bidra.

Kommunikation hänger ihop …

Under hela mitt yrkesliv har jag arbetat med kommunikation. Som skribent är jag van vid att snabbt sätta mig in i produkter och tjänster och se saker i ett större sammanhang. Att ofta få byta synvinkel skapar ett bredare perspektiv och det ger även många tillfällen till reflektion.

Mina föräldrar var krögare och att växa upp i en entreprenörsfamilj lärde mig tidigt att se helheten – företaget, medarbetare, produkter, tjänster, kunder – allt hänger ihop! Efter många år i krogmiljö tror jag på värdskapet, att se kunder som gäster och i varje möte erbjuda dem upplevelser som känns meningsfulla och berikande – för båda parter.

… med hållbarhet!

Vad företag säger och gör får allt större betydelse. Alla längtar vi efter ärlighet och äkthet. Därför måste kommunikationen grundas på företagets värderingar. Att tydligt visa att man ser sin verksamhet som en naturlig del av ett större sammanhang och att man aktivt bidrar till samhällsnytta.

Kalla det hållbarhet. För vad det framför allt handlar om är hur vi väljer att ta hand om varandra och den värld vi alla delar. Och den börjar på båda sidor om företagsdörren. Medarbetare som känner stolthet får kunder att trivas. Som nöjda stamgäster kommer de gladeligen att dela med sig av sina upplevelser med andra. Bättre marknadsföring kan  företaget inte få!

De olika kunskaperna och erfarenheterna har kombinerats i tjänsten Hållbarhetscoach för att hjälpa företag att kickstarta och kommunicera sitt hållbarhetsarbete. De olika delarna har paketerats så att ni kan ta ett steg i taget i er strävan för hållbart företagande. I vårt nätverk finns experter inom många olika områden som vi kan förmedla kontakten till vid behov av fördjupning. 

Maria Lindberg Howard

Maria Lindberg Howard
Hållbarhetscoach / Copywriter / Journalist
0708-85 05 28
maria@beep.se
Profil på LINKEDIN

Skolor, utbildningar och kurser

Diplomerad yrkesutbildning som copywriter från Berghs School of Communication och journalist från Poppius journalistskola samt en lång rad vidareutbildningar inom kommunikation. Har fördjupat mig inom Coachande Ledarskap hos Coach2Coach Academy och Kooperativt idéburet ledarskap samt hållbarhet och affärsutveckling hos Coompanion. Genom VATI of Sweden är jag certifierad förbättringsledare inom hållbarhet och de globala målen enligt Agenda 2030  och genom CirEko Akademi är jag diplomerad inom cirkulära affärssteg. Har även gått kursen klimatinspiratör via föreningen Klimataktion som utgår från vetenskaplig forskning om klimatet.