0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Informationsfolder för LRF

Informationsfolder för LRF

Folder – copywriting, svenska texter. LRF ville ha hjälp med att ta fram en folder om allemansrätten som på ett enkelt och överskådligt sätt svarar på frågor från såväl markägare/brukare som hästägare/ryttare. Vi fick i uppdrag av vår kollega på Formfarmen att hjälpa till med svenska texter. Den stora utmaningen var att formulera och strukturera informationen så att båda sidor fick komma till tals. Ett väldigt roligt uppdrag!

Korta utdrag ur texten:

Både hästar och människor trivs bäst ute i naturen. Allemansrätten ger oss alla stor frihet att röra oss fritt i skog och mark. Men som ryttare måste du alltid visa extra hänsyn – både mot träd, växter, djur och mot andra människor. Rider du ofta i samma område ökar risken för skador på vägar och marker. En del människor kan vara rädda för hästar och vice versa så det är viktigt att ni hälsar på varandra.

Allemansrätten ger både människor och hästar rätt att vistas på din mark. Men de måste visa hänsyn och får inte rida/köra för nära tomt eller fastigheter. Det är inte tillåtet att rida på åkermark och mjuka skogstigar och innan ryttare ger sig ut på ängar och hagar måste de alltid fråga dig om lov. Som markägare/brukare ska du aldrig behöva lida ekonomisk förlust av skador som andra orsakat. I sådant fall har du möjlighet att begära skadestånd från den som orsakat skadan eller varit ansvarig för att skadan uppkommit.