0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Kundtidning – Lipac nr 4content writing, svenska texter. Lipac är ett uthyrningsföretag som har specialiserat sig på liftar. I bygg- och industribranschen är de kända för sin kundservice, sitt miljötänkande och sin starka framåtanda. Sedan 2004 är Lipac det enda uthyrningsföretaget som kör samtliga liftar på marknadens ledande miljöbränsle – EcoPar – som minskar utsläppen av kväveoxid och cancerframkallande ämnen. Till kundtidningen Lipac Magasin hjälper vi till med att att göra intervjuer ute hos kunderna samt skriva reportage och andra artiklar som lyfter fram verksamheten.

 

Kort utdrag ur texten:

Moderniseringen av Falu lasarett är ett partneringprojekt där allt styrs med minutiös planering och fokus på resultatet. Att arbeta i sjukhusmiljö ställer stora krav på människor och maskiner. Därför var det naturligt att välja Lipac som huvudleverantör av liftar.

Akutmottagningen och kvinnokliniken på Falu lasarett behövde byggas om och i september 2010 sattes spadtaget i marken för den efterlängtade moderniseringen. Totalentreprenörer är ByggDialog och ByggPartner och inför byggstarten tog Torbjörn Karlsson på Lipac kontakt för att hjälpa till med planeringen och samordningen.

Nära samarbete och fokus på resultatet

Landstinget Dalarna har valt partneringformen så projekteringen och byggarbetet utförs parallellt. Planeringen är minutiös för att man ska klara tidsschemat för elektriker, montörer och snickare. Verksamheten får absolut inte störas och det finns alltid reservplaner redo om något plötsligt skulle inträffa som berör akut- eller förlossningsavdelningen.

Olika yrkesgrupper får ofta samsas om utrymmet. I fläktrummet uppe på femte våningen arbetar tio montörer med att installera ventilationssystemet. Här delar man på en pool med saxliftar med andra yrkesgrupper som arbetar på samma våningsplan. Det underlättar arbetet och spar dyrbar tid.

– Det är viktigt att alla gör vad de ska vid rätt tillfälle, säger Per Erik Kjellberg på Belab som samordnar ventilationsarbetet.

Elektriciteten är sjukhusets blodomlopp

Midroc Electro ansvarar för elektriciteten och just nu arbetar elmontörerna med att dra in högspänning med nya transformatorer som fördelar elkraften. I sjukhuskroppen kan elektriciteten liknas vid blodomloppet. Nerverna är de olika systemen för patientövervakning och patientkallelser.

Arton elmontörer har tilldelats varsitt ansvarsområde så alla vet exakt vem de kan vända sig till. Uppstår det luckor i de olika disciplinerna kan de snabbt hoppa in och hjälpa varandra.

– Den största utmaningen är att hålla sjukhusets verksamhet vid liv utan störningar, säger Joakim Eriksson som är projektledare på Midroc Electro. Ibland arbetar vi på kvällar och nätter för att inte störa.