0708 85 05 28 maria (at) beep.se

 

Oh la la!

Oh la la – Les Beignets!

Dialekten är avslöjande
Dialekter är varianter av samma språk. Varje dialekt har sin egen grammatik, vokabulär och syntax samt uttalsregler och egna uttryck. För att en dialekt ska uppstå krävs att en grupp människor under en längre tid lever nära varandra samt att de är relativt isolerade från omvärlden, geografiskt eller socialt.

Engelskan består av många språk
Engelskan härstammar från AngloSaxon, det språk som germanska emigranter från Angeln och Sachsen talade och som ledde till att deras nya hemland fick namnet England. Därifrån har det engelska språket spritt sig över stora delar av världen och består idag av en mängd varianter. I USA kom engelskan att ytterligare påverkas av språk som spanska, franska, holländska och diverse afrikanska språk.

Femtio stater med trettio dialekter
Att USA egentligen inte är ett land hörs på namnet. Det är ett antal förenade stater som är utspridda över en kontinent. Här talas en mängd dialekter som är indelade i två huvudgrupper: General Northern med ca tjugo undergrupper samt General Southern med ca tio undergrupper. Uppdelningen utgörs i stort sett av den gamla gränsen mellan nord- och sydstaterna men inom respektive huvudområde är språkkartan mycket komplicerad.

Får jag bjuda på en belly sinker?
Något så typiskt amerikanskt som donuts (munkar) har olika namn beroende på var i landet du befinner dig. Dessa populära bakverk kallas allt från cymbals, crullers, olycooks, friedcakes, bismarks och belly sinkers till doorknobs, dunkers, fatcakes och Fasnacht eller helt enkelt cookies. Men i New Orleans – eller “Nawlens” som invnarna själva säger – äter man Beignets (utalas “bey-yay”). Helst på Café du Monde som öppnades 1862 vid Jackson Square i The French Quarters.