Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Content writer – texter och textredigering på svenska samt engelsk och tysk översättning till webbplats. KS Projekt projektleder, levererar och färdigställer nyckelfärdiga butikslösningar och inredningskoncept i kommersiella miljöer. Man hjälper sina kunder genom hela processen, från ritning och konceptutveckling till installation och kvalitetssäkring av projektet och har uppdragsgivare och samarbetspartners i Norden och Europa samt USA. Genomförda projekt presenteras på webbplatsen och sedan hösten 2016 hjälper vi till med den löpande kommunikationen i samarbete med företagets webbyrå.

På nyhetssidorna redigerar och översätter vi presentationstexterna på svenska och engelska. Och en översättarkollega hjälper till med översättningar till tyska.

Exempel på kortare projektbeskrivningar: 

Gudrun Sjödén Münster
Kund: Gudrun Sjödén
Ort: Münster, Tyskland
Arkitekt: Maxim Gazzo / Gudrun Sjödén
Projektledare: Martin Åckander

Nyetablering av butik i två plan i Münster i Westfalen, Tyskland. Butiken ligger i cityläge med fina skyltfönster ut mot torget. Fastigheten är verkligen gammal och charmig. Historiskt fanns det i över 100 år ett café i dessa lokaler. Total ombyggnad med bygg, el, golv, rör, målning, smide, inredning. Allt har specialdesignats för kunden.

Gudrun Sjödén Münster
Customer: Gudrun Sjödén
Location: Münster, Germany
Architects: Maxim Gazzo / Gudrun Sjödén
Project Manager: Martin Åckander

New establishment of retail location on two levels in the city of Münster in Westphalia, Germany. The store is in the downtown area with nice windows looking out over the square. The property is very old and charming. Historically, for over 100 years, there was a café in these premises. Total redevelopment, with construction, electrical, flooring, plumbing, painting, blacksmithing and interior design. Everything has been specially designed for the customer.

Gudrun Sjödén Münster Westfalen
Kunde: Gudrun Sjödén
Ort: Münster
Architect: Maxim Gazzo / Gudrun Sjödén
Verantwortlicher KS: Martin Åckander

Neueröffnung eines Geschäfts auf zwei Etagen in Münster in Westfalen. Das Geschäft ist in der Stadtmitte mit schönen Schaufenstern in Richtung Prinzipalmarkt gelegen. Die Immobilie ist wirklich sehr alt und bezaubernd. Historisch gesehen hat sich in diesen Räumlichkeiten 100 Jahre lang ein Café befunden. Vollständiger Umbau mit Baumaßnahmen, Elektroinstallationen, Fußbodenbelag, Rohrverlegung, Malerarbeiten, Schmiedearbeiten, Einrichtung. Alles wurde speziell für den Kunden entworfen.