Journalist på svenska och engelska

Sigtunastiftelsen

Caverion Magasin

Företagshistoria

Ahsell

SMC Pneumatics

Alivia Cancervårdsförsäkring

Redaktionell kommunikation skapar förtroende

Digitaliseringen har förändrat kundernas beteende. Idag söker de aktivt efter information och genomför en stor del av köpresan på egen hand. Ibland har de även fattat köpbeslutet redan innan de tar kontakt.

B2B-företag med längre säljcykler behöver bjuda på intresseväckande och läsvärda texter som bjuder på aha-upplevelser och värdefulla insikter. Med kundcase, artiklar och content skapas redaktionellt innehåll som är relevant utifrån var kunderna befinner sig längs köpresan.

Hur vill företaget bidra till en hållbar utveckling?

Redaktionell kommunikation sätter in företaget i ett större sammanhang så att läsarna kan bilda sig en egen uppfattning. Med det ökande kravet på transparens är det viktigt att företaget är tydligt med hur kärnverksamheten påverkar samhället, vad ni står för och hur ni vill bidra till en hållbar utveckling.

Identifiera era viktigaste drivkrafter så att hållbarhetsarbetet kan kopplas ihop med affärsidé, produkter och tjänster. Tänk tvärfunktionellt och lyft fram medarbetarnas personliga engagemang i intervjuer och medarbetarporträtt på webbplatsen, i kundtidningen, E-magasinet och andra kanaler.

Berättelserna finns i företagets historia

I tider av snabb förändring är det en styrka att veta varifrån man kommer så att man vet vart man är på väg. Morgondagens företag tar ställning för framtiden och bygger broar med sin företagshistoria. Här finns verksamhetens själ som kan lyftas fram i intressanta berättelser. Att berätta om hur ni har övervunnit utmaningar och löst problem stärker kundrelationerna.

När medarbetare slutar eller går i pension försvinner ofta en del av varumärket med dem. Ta tillvara deras kunskaper, erfarenheter och deras minnen. De är en viktig grogrund för den större berättelsen som bygger långsiktig trovärdighet. Sprid dem som artiklar och inlägg i sociala medier eller samla dem i en jubileumsbok.

Vad behöver du hjälp med?

Vi skriver, redigerar och översätter kommersiella och redaktionella texter på svenska och engelska och anpassar dem för målgruppen och kanalen. Här kan du se exempel på uppdrag och läsa utdrag ur texter.

Redigerade texter kan återanvändas

Mycket av den redaktionella kommunikationen kan redigeras och anpassas för olika kanaler och målgrupper. Ett kundcase kan skrivas om till en tidningsartikel. Inlägg i sociala medier kan samlas i nyhetsbrev för riktade utskick. Här kan vi fungera som innehållsredaktör.

Textbyrån Beep har alltid gjort en mycket bra prestation i de uppdrag de fått av oss på Ahlsell. De är lyhörda och flexibla för allehanda reportage runt om i Sverige. Vi rekommenderar med glädje denna byrå.
Bo Karlsson

Product Manager, Ahlsell

Jag har vid ett flertal tillfällen haft nöjet att anlita Textbyrån Beep för textredigering. De har alltid varit snabba och hjälpsamma och framför allt levererat ett mycket bra och professionellt resultat. Flera gånger har de förvånat oss genom att visa hur mycket bättre en, i vårt tycke, färdig text kan bli med professionell textredigering. Vi har fått hjälp både med marknadstexter och manualer och har alltid varit väldigt nöjda med resultatet.
JP Gardshol

Managing Director, TLab West

Jag samarbetade med Textbyrån Beep under flera års tid på Caverion. Bland annat hjälpte de till med intervjuer med medarbetare, samarbetspartners och kunder till kundcase och artiklar. Och de deltog även i produktionen av företagets personaltidning – Caverion Magasin. Ett stort plus var Marias personlighet och förmåga att synliggöra, engagera och involvera personerna bakom berättelserna.
Christel Svensson

Marknads- och kommunikationschef, Caverion

Maria är väldigt engagerad och intresserad, hon förstår produkten kundtidning. Hon är professionell och har en god förståelse för kunden och en väldigt god förmåga att förmedla budskapet. Hon kommer med nya idéer och kan se det hela i ett större perspektiv. Samarbetet med Maria sker under trevliga och avslappnade former.
Annika Närling

Web Project Manager, Grand Hôtel Stockholm