0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Content writer – text till redaktionell annons.  Johnér är en bildbyrå som har specialiserat sig på svenska bilder och har ett nära samarbete med sina fotografer. Tidningen Upphandling24 vänder sig till upphandlare inom offentlig sektor. Här valde valde vi att i en redaktionell annons bjuda på Johnérs kunskaper om bilden som kommunikationsbärare och dela med oss av tips på hur organisationer kan visualisera sitt varumärke.

UH24 Artikel