0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Profileringskampanj – Copywriting, svenska texter. Tillsammans med Michael Wall, Art Director, har vi tagit fram en profileringskampanj för Johnér Bildbyrå. Uppdraget med annonskampanjen är att visa hur bilder lyfter budskapet och att kvalitet lönar sig. Samt att bättre bilder faktiskt kostar mindre än man kanske tror. I kvartalsekonomins tidevarv nöjer sig många företag och organisationer tyvärr med billiga bildlösningar. De tror att det inte spelar någon roll, att ingen märker skillnaden i bildens kvalitet. Men Johnérs bildspråk är annorlunda. Ljuset, färgerna och lättheten gör att allt känns ärligare och mer naturligt. I kampanjen följer vi två spår – ibland väljer vi ett specifikt ord som vi illustrerar. Ibland anspelar vi på kvalitet och pris. Vanligtvis är de varandras motpoler men i det här fallet möts de.

Profileringskampanjen inleddes 2013 och består i huvudsak av helsidesannonser i Cap&Design men vi har även tagit fram en broschyr, en mässmonter samt olika give-aways. Kampanjen har nu även uppmärksammats av andra i branschen. Läs inlägget.