0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Årsredovisning – copywriting, engelska texter. Itello arbetar med att utveckla branschgemensamma lösningar i ett eget system som sedan konfigureras för kunder i försäkringsbranschen. Företaget ville ha en engelsk sammanfattning om den nordiska marknaden i sin årsredovisning. Vi intervjuade medarbetarna och samlade in svenskt faktamaterial samt skrev en resumé på engelska. Roligt att kunna hjälpa kunden med ett sådant speciellt önskemål.