0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Webbplats för ISS

Webbplats för ISS

Webbplats – copywriting, svenska texter. ISS World är ett globalt företag som erbjuder en lång rad branschlösningar inom för facility management för fastighetsägare och oustourcing av tjänster inom hundratals olika serviceområde i butiker, på hotell och sjukhus samt inom transport och offentlig sektor.  För de olika kundsegmenten Kontorstjänster och Fastighetssjänster behövde delar av webbplatsen uppdateras med ny information. I samarbete med marknadsavdelningen och webbyrån intervjuade vi medarbetare och skrev texter om hur man arbetar med Telefonitjänster och Fastighetstjänster.

Kort utdrag från webben:

“ISS erbjuder fastighetstjänster med kunskapsinsikt och nytänkande. Vi erbjuder en lång rad fastighetstjänster inom förvaltning, drift och ekonomi. Det effektiviserar underhållet, höjer driftnettot, sänker kostnaderna och ökar vinsten för fastighetsägare i olika branscher. Som förvaltare krävs det breda kunskaper, lång erfarenhet, stor initiativrikedom och en nära dialog med uppdragsgivarna och deras hyresgäster. För ISS är det en naturlig del av vårt dagliga arbete med såväl offentliga fastigheter som kommersiella fastigheter, kulturfastigheter och näringsfastigheter samt ett stort antal bostadsrättsföreningar.”