Att arbeta med innehållsmarknadsföring kräver strategi, fantasi och energi. Med en innehållskalender skapar ni en struktur för hur, när och var innehållet ska planeras, produceras och publiceras. Upplägget styrs av målgruppens behov men också av företagets andra marknadsaktiviteter samt  hur just er bransch fungerar. Allt beror på den innehållsstrategi ni har tagit fram.

Innehållskalendern lägger grunden för hur mycket innehåll som ska tas fram och fördelar arbetet så att inget faller mellan stolarna. Den ger också en bättre översikt över målgrupper, format och spridning. Och den underlättar det löpande arbetet med att utvärdera vad som fungerar (och därmed kan upprepas) och vad som behöver förändras.

En innehållskalender hjälper er att…

  • Organisera innehållet
  • Pricka in viktiga datum
  • Tilldela resurser i god tid
  • Samarbeta mer effektivt
  • Göra bättre utvärderingar

Kalendern skapas enkelt i Excel eller Google Sheets och delas in i dagar, veckor eller månader med kolumner för datum, tid, ämne, inläggsrubrik, skribent, kanal, länk till inlägg etc. Allt beroende på hur strategin ser ut och vilka era ambitioner är. Det finns även gratismallar för innehållskalendrar som kan laddas ner.

Väljer ni att  bygga en egen kalender i ett spreadsheet, spara den i Google Drive, Dropbox eller någon annan molntjänst så att alla som arbetar med planering, produktion och publicering av innehåll – internt och externt – lätt kommer åt den.

 

Hur ni kan använda och återanvända innehåll i olika kanaler.

Hur ni visualiserar värderingar och lyfter fram företagets kompetens med bilder och berättelser.

Hur ni kommer igång med innehållsarbetet i tre steg.