Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Content writer – webbplats. Incorp är ett bemanningsföretag som  arbetar med lagerhantering, förpackning, montering, bemanning, produktionsledning och administration. Kunderna finns framför allt inom industri, teknik och handel. Företagets mål är att växa tillsammans med sina kunder och man är mycket mån om att medarbetarna även ska växa i sina yrkesroller och som människor. När Incorp skulle göra om sin webbplats fick vi i uppdrag av deras reklambyrå Consider it done i Göteborg att intervjua kunden och ta fram texter till webbplatsen och en PowerPoint-presentation.

Korta utdrag ur texterna: 

Namnet Incorp kommer från latinets incorporo som betyder ”införliva”, ”infoga” och ”förkroppsliga”. Likt våra medarbetare är varje pusselbit unik. Och när de sätts ihop bildar de en helhet. Vi tror på varje människas inbyggda förmåga och vilja att utvecklas tillsammans med andra.

Incorp matchar människor med organisationer. Våra tjänster inom bemanning och lager hjälper företag att kontrollera kostnader, utveckla verksamheten och stärka konkurrenskraften. Vi vill växa tillsammans med våra kunder.

Våra fyra pusselbitar symboliserar inte bara våra tjänsteområden utan står även för de värdeord som genomsyrar vårt tänk, vår personal och hela vår organisation: Att vi alltid är positiva, pålitliga, arbetsamma och kunniga.