0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Hur tar man farväl?

Hur tar man farväl?

Folder – Idé, copywriting och textredigering på svenska. Hästnäringens Nationella Stiftelse är en organisation med en mycket bred verksamhet. Man främjar adel, uppfödning och forskning, arbetar med frågor och utmaningar för den svenska hästnäringen samt driver anläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången. Djurskydd och djurens välfärd är andra ämnen man ägnar stor omsorg. Vi fick i uppdrag att skriva texter om det svåra ämnet avlivning och slakt till informationsfoldern “En dag är det dags att ta farväl” som ingår i projektet Hästliv.

Kort utdrag ur texten:

En dag är det dags att ta farväl.

Att skiljas från den man älskar är svårt. Men det kommer en dag när din häst inte längre kan leva vidare. Det bästa du kan göra är att låta din fyrfota vän få ett värdigt slut. Det är det ansvar du har tagit på dig som hästägare.

Utöver sorgen kan tanken på att behöva vara den som måste bestämma när och var din häst ska avlivas skapa känslor av oro och skuld. Inför svåra situationer är det bra att vara väl förberedd, att veta vilka alternativ som finns och hur det hela går till. Då kan du fatta det beslut som är bäst för hästen och som känns rätt för dig.

De fina minnena av din häst kommer du att bevara för alltid. Dit hör även vetskapen om att du har varit mån om hästens livskvalitet och att döden fick komma i rimlig tid. Därför är det viktigt att du rådfrågar din veterinär om hästens hälsa samt funderar över din ekonomi. Ta god tid på dig att tänka igenom ditt val.