Ta hjälp av de globala målen för att kickstarta hållbarhetsarbetet

Främja en hållbar utveckling

För att vi ska lyckas uppnå FN:s 17 globala mål i Agenda 2030 måste företag i alla branscher fokusera på allt det goda som näringslivet kan bidra med. Att visa hur verksamheten genom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet främjar en hållbar utveckling synliggör företagets värderingar. Det stärker varumärket och engagerar medarbetarna. Och det inspirerar fler att göra mer!

Hjälp kunden att leva hållbart

Förväntningarna på hållbara verksamheter ökar oerhört snabbt. Att skänka pengar eller stötta ideella organisationer är bra. Men det räcker inte och kan lätt avfärdas som greenwashing.

Nu gäller det att höja ribban. För investerare är hållbarhet ryggraden i företagets tillväxt. Och för kunderna måste företag visa hur de kan skapa delat värde (CSV) och dem att leva mer hållbart.

Vad är viktigt för företaget? Och vad är ni bra på? 

Bara du vet hur ditt företag bäst kan bidra till att förbättra världen i en hållbar riktning. Affären driver utveckling. För att få människor att arbeta tillsammans behövs en gemensam berättelse att samlas kring.

Börja med att utgå från vad som är viktigt för företaget, vad ni är bra på och där verksamheten har störst möjlighet att påverka. Lyft sedan blicken och ta reda på vad världen behöver. I den kombinationen finns ert syfte, ert varför. Företagets Ikigai.

För att starta förbättringsarbetet för en hållbar utveckling behöver du kartlägga värdekedjans positiva och negativa påverkan, stämma av verksamheten mot FN:s globala mål i Agenda 2030, göra en intressent- och väsentlighetsanalys, analysera affärsmöjligheter och ta fram en handlingsplan. Och kommunicera hållbarhetsarbetet för att driva förbättring och utveckla affären.

Flödesschema 5 steg

Vi hjälper dig med…

  • SAMMANHANG – Matcha verksamheten mot de globala målen
  • ENGAGEMANG – Definiera inriktning och prioriteringar
  • VERKSAMHET- Sätta upp smarta mål och fördela arbetet
  • STRATEGI – Integrera hållbarhetsarbetet i affärsstrategin
  • KOMMUNIKATION – Kommunicera skapat mervärde

Hur lång tid tar det att komma igång?

Förbättringsarbetet kan påbörjas på olika sätt beroende på var ni befinner er just nu. Med en målanalys och en första inventering av nuläge och önskat läge kan ni sedan arbeta vidare själva. Eller så gör vi hållbarhetsarbetet tillsammans där vi leder er genom de olika stegen.

Beroende på upplägg, omfattning och era ambitioner tar det i genomsnitt 1-3 månader så är ni i full gång med hållbarhetsarbetet och kan börja kommunicera det mervärde det skapar.  I vårt nätverk finns alla de kompetenser som kan behövas längs vägen.

En Workshop i Kreativitet & Kommunikation kan fungera som en inspirerande inledning!

Sustainability glasses

Har du hittat företagets Ikigai? 

Att veta vad man är bra på, vad man tycker är viktigt, vad världen behöver och vad man kan få betalt för är att hitta anledningen att finnas till. På japanska kallas det “Ikigai” och det gäller företag lika mycket som människor.

Vägen dit börjar med att fråga dig själv VAD du gör, VARFÖR du gör det och HUR du därmed kan bidra till en bättre värld. Svaret för en människa är själva meningen med livet. Och för företag är det syftet med verksamheten. 

Nyfiken? Hör av dig!

Har du frågor eller vill diskutera upplägg? Skriv några rader här!