0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Svenskan har ett fonografiskt skriftspråk med stor likhet mellan ordens stavning och deras uttal.  En bokstav representerar ofta samma ljud. I andra språk kan det vara tvärtom där bokstäver representeras av flera olika ljud. I engelskan är det inte alltid lätt att veta hur ord ska stavas eller uttalas.

Den brittiske författaren George Bernard Shaw konstaterade att med engelskans märkliga stavning kunde ordet fish lika gärna stavas ghoti baserat på uttalet: gh = f (tough), o = i (women) och ti = sh (nation). På engelska kan ljudet /ʃ/ stavas på elva (!) olika sätt. Här är några exempel: sugar, shirt, ocean, anxious, special, mention och mansion. Vad händer med ordens stavning om vi följer Shaws exempel?

Enklare stavning är lättare att uttala

Läran om stavning kallas Ortografi. Språk med grunda ortografier (t ex svenska och spanska) återspeglar moderna språk som anpassar stavningen efter uttalet. I svenskan har vi successivt moderniserat vår stavning så att ett ord som godt istället stavas gott. Språk med djupa ortografier (t ex engelska och franska) behåller i större utsträckning äldre stavningar och uttal.

Det intressanta med engelskan är att den är ett västgermanskt språk med starka influenser från franska och latin. Det märks på att det finns en stor mängd synonymer som hard (germanskt) och difficult (franskt) med samma betydelse. Men även engelskan moderniseras. Den engelska som spreds över världen med det brittiska imperiet under 1600-talet har under 1900-talet förstärkts av framför allt amerikanskan. Uttalet mellan de två varianterna är ofta likartat men stavningen har förenklats:

BrE –  AmE

colour – color

centre – center

licence – license

organise – organize

dialogue – dialog

Bramish och Swenglish

När svenskar skriver på engelska är det lätt hänt att vi blandar brittisk och amerikansk engelska i en sorts ”Bramish”. Resultatet blir inte en obegriplig text, men faran är att läsaren hakar upp sig på stavning och ordval och tappar fokus. Om vi dessutom använder oss av svensk meningsbyggnad och texten låter ”Swenglish” är risken stor att budskapet går helt förlorat.