0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Två språk med samma ursprung
Engelskan är ursprungligen ett västgermanskt språk medan de skandinaviska språken hör till nordgermanskan. De har alltså en hel del gemensamt vilket märks på meningsbyggnaden. Genom åren har språken också varit rätt flitiga med att låna ord från varandra. Tittar vi närmare på svenskans inflytande hör väl “ombudsman”, “gravlax” och “smörgåsbord” till de mest kända lånorden i engelskan. Men många fler är betydligt äldre. Med början år 795 e Kr utsattes de brittiska öarna för flera räder av danska och norska vikingar. I dagens engelska finns det ca tusen ord som påminner om deras besök:

Bag (baggi), berserk (bärsärk), blunder (blunda), game (gamman), give (giva), club (klubba), egg (ägg), flat (platt), house (hus), husband (husbonde), knife (kniv), law (lag), mistake (misstag), mug (mugg), raise (resa), ransack (rannsaka), school (skola), sister (syster), skin (skinn), och window (“vindue” som ju används i danskan medan vi sedan 1600-talet säger “fönster”, en försvenskning av latinets “fenestra”).

Kontakt under fem sekel
Redan under 1500-talet upprättades diplomatiska förbindelser mellan Sverige och England. Från historielektionerna i skolan minns vi hur Erik XIV Johan förgäves friade till drottning Elisabeth I. Vad hade hänt om hon tackat ja? Under nästa århundrade inleddes de första kontakterna med det nya landet i väster. Rikskansler Axel Oxenstierna lät 1638 starta ett svensk-holländskt handelskompani på den amerikanska östkusten. När det lades ner sjutton år senare hade hundratals svenskar utvandrat och bildat kolonin Nya Sverige vid Delawarefloden. Idag har mer än 4,6 miljoner amerikaner svenskt ursprung.

Ett språk med oangenämt ljud
“Tala inte med full mun utan låt bara läpparna falla och rör lite på tungan” var det råd språkstuderande i Lund fick i mitten av 1700-talet för att få ordning på sitt engelska uttal. Språket ansågs ha ett oangenämt ljud men däremot insåg man att det var till “ostridig nytta”. Engelskan hamnade på skolschemat 1849 och sedan 1946 hör det till de obligatoriska skolämnena. Idag omges vi av engelskan mer än något annat språk. Och allt fler engelska lånord dyker upp, hur många använder du själv…?

Sprechen Vous English?
Vanliga engelska lånord är bag (det har vi alltså tagit tillbaka!), container, eyeliner, cool, headhunter, public service, jet lag, server, synt och app. Kanke borde vi försöka skapa svenska motsvarigheter men direkta översättningar som “ögonlinjerare”, “huvudjägare”, “rubbad dygnsrytm”, “tjänare” eller “tillämpning” funkar inget vidare. Att använda utländska lånord är också ett sätt att visa att man hänger med vad som händer ute i världen. På medeltiden var tyska språkkunskaper ett måste för svenska affärsmän och under 1700-talet var det franska som gällde, inte minst i kungliga och kulturella kretsar. Med teknikens intåg under 1900-talet är det idag engelskan som har övertaget. Vilket språk ligger på tur härnäst?