0708 85 05 28 maria (at) beep.se

”Tala med bönder på bönders vis och med lärde på latin.” Det är alltid klokt att anpassa språket efter åhörarna. Den som vill glänsa med sina kunskaper använder sig ofta av latinska ord och citat. När vi inte förstår vad som sägs känns det som ”rena grekiskan”. Ändå har många av de ämnen vi läser i skolan grekiska namn; historia, geografi, filosofi, matematik och fysik. Och att den som tänker nya tankar behöver nya ord, det visste redan de gamla grekerna.

Några grekiska ord

Agón betyder ”kamp, tävling”. En medtävlare är en antagonist och i engelskan används ordet även för att beskriva känslan av vånda och tvivel, ”agony”.

Béryllos är en ädelsten som förr användes som förstoringsglas vilket förklarar det gamla ordet för glasögon, ”brillor”. Men även utan sådana går det bra att vara ”briljant” och ”briljera”.

Dýnamis betyder ”förmåga, kraft” och dynamik är läran om kroppars rörelse. Jämför med dynamo, dynamisk och dynasti som ju beskriver såväl drivkraft som inflytande. Inte undra på att Alfred Nobel döpte sin uppfinning till dynamit.

Gála betyder ”mjölk” vilket ligger bakom galaxis som är namnet på Vintergatan eller The Milky Way som man säger på engelska. På latin heter den Via Lactea. Stjärnorna är egentligen spillda mjölkdroppar från Heras bröst.

Marathón är namnet på en plats och betyder ”ort där det växer fänkål”. Det var härifrån Feidíppides 490 f Kr sprang 42 km till Aten med budskapet ”Kháirete! Nikômen!” (Var hälsade! Vi har segrat!”) om segern över perserna. Sedan föll han död ner.

Óikos betyder ”hus, boplats” så att ha god ekonomi betyder att man kan hushålla med pengarna. Ordet ingår även i ”ekologi” som ju är läran om organismer och deras hemmiljö.

Pólis betyder ”stad” vilket förklarar namn som Akropolis och Konstantinopel men även modernare städer som Minneapolis och Kristantinopel. Stadssamhällen styrs med hjälp av ”politik” och det är ”polisens” uppgift att skydda dess medborgare.

Skholé är den ”fritid” som inte ägnas åt politik utan åt studier. Så var glad så länge du får gå i skolan, sedan börjar allvaret.

Sýmbolon betyder ”sinnebild”. Släktingar och vänner kunde bryta itu ett mindre föremål som en ring eller en liten bricka som när de sammanfördes visade att personerna hörde ihop. Symboler kunde också vara lösenord som bara den egna gruppen förstod.

Téttares betyder ”fyra” så att en tetra är en förpackning med fyra hörn är ju självklart.

Några grekiska ordspråk

Med hjälp av ett ordspråk kan mycket bli sagt med några få väl valda ord. Kan det dessutom sägas med ett historiskt bevingat uttryck, desto bättre. De flesta av oss kan väl säga något på latin men varför inte dryga ut ordspråksförrådet med några grekiska varianter.

Anerríftô kýbos betyder ”må tärningen kastas” eller som romarna brukade säga ”alea iacta est” som betyder ”tärningen är kastad”.

Autós éfa betyder ”han har själv sagt det” med en hänvisning till Pythagoras. Uttrycket användes när man tvistade om något medan romarna skulle ha sagt ”ipse dixit”.

Es kórakas betyder ”dra åt korparna” vilket ju är ett trevligare alternativ till ”dra åt helvete”. Men är det nu dit man vill skicka kan man på latin säga ”abi dierectus”.

Tetélestai betyder ”det är fullbordat”. Romarna sa istället ”consummatum est” vilket är ursprunget till dagens ”konsumera”. Båda uttrycken beskriver Jesu sista ord på korset men själv talade han arameiska.

Vill du veta mer rekommenderas ”Rena grekiskan” av Ebbe Vilborg, ”Ord med historia” av Gösta Bergman, ”Språken och historien” av Tore Janson, Norsteds ”Svensk-latinska ordbok” samt ”De internationella orden” av Alvar Ellegård som är en lärobok i allmän språkkunskap.