Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Journalist – almanacka. Curo är en riksförening för cancersjuka med 24 000 medlemmar och ungefär lika många bidragsgivare. Man fokuserar på att stödja verksamheter som erbjuder hjälp, rehabilitering och rekreation för barn och vuxna som är drabbade av olika former av cancer. Varje år skickas information ut till bidragsgivarna om hur insamlade medel har använts. Tillsammans med Siw Lövkvist på Funktionell Form har vi i uppdrag att producera föreningens almanacka. Månadsbladen pryds av teckningar och målningar av barn som har deltagit i Målarverkstan, en verksamhet på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. I 2022 års almanacka ryms även intervjuer med några av de grupper med sjukhusclowner som besöker sjukhus på en rad orter runtom i landet.

Korta utdrag ur två intervjuer med sjukhusclowner: 

CLOWNCLUBBEN är ett gäng sjuk­husclowner som varje vecka dyker upp på olika sjukhus i Sörmland. Med restriktionerna begränsades plötsligt möjligheten att besöka sjukhusen och det kändes förstås jättetråkigt och jättekonstigt. Men efter att ha varit ledsna en stund började clownerna att klura på en massa roliga och coronasäkra clownidéer. Kunde man hyra en stor hiss och vinka utanför fönstren? Kunde man skicka presenter med luftballong? Eller kanske blåsa en jättestor såpbubbla som skyddade mot allt superdumt virus? Att behöva hålla distans till var­andra på flera meter är inget kul när man vill träffas, leka och busa. Med en speciell clowntelefon kan barnen få en personlig hälsning via telefon eller videosam­tal, höra en saga eller en sång och kanske träna trolleritricks eller se en clownig film.

KULTURSJUKHUSET är en clowngrupp som besöker sjukhus i Stockholm, Jönköping, Eksjö och Värnamo. Ibland har det varit möjligt för dem att få träffa barnen på de olika avdelningarna. Men ibland har clownerna bara fått skicka filmhälsningar eller lämna över ballong­er och Knep & Knåp via personalen. För en sjukhusclown är det personliga mötet hela grejen. Men när det inte går av olika anledningar är det nya arbets­sättet att utöver kort och ballonger lämna över en digital hälsning en suverän lös­ning. En lekterapeut som vid ett tillfälle var närvarande när ett barn tittade på sin film kunde intyga hur barnet var helt upptaget av vad som sades och nickade och hummade. Det hade känts som att clownerna befunnit sig där i rummet.