Vad kan räven lära sig om rönnbären?

Vad kan räven lära sig om rönnbären?

När toner inte klingar vackert tillsammans i musik pratar man om dissonans, något som uppenbart låter falskt. Inom socialpsykologin kännetecknar dissonans det obehag vi upplever när motstridande känslor dyker upp samtidigt. Likt Aisopos fabel om räven och rönnbären....
Vad gör du när något blir ohållbart?

Vad gör du när något blir ohållbart?

Funderade på betydelsen av ordet ”hållbarhet”. Vad krävs egentligen för att något ska kunna kallas ”hållbart”? Så jag googlade. Redan 2019 uppstod diskussioner om vad ”hållbarhet” står för fast vi då inte alls pratade om det i samma utsträckning som nu. Begreppet...
Regeringen missar miljömålen

Regeringen missar miljömålen

Våren 1999 hade riksdagen en vision. Inom tjugo år skulle Sverige ha hittat lösningar för de 16 miljömål som satts upp. Två år efter utsatt datum har regeringen helt tappat bollen.  Ett enda mål har uppnåtts. Möjligen kan vi även lyckas med miljömålen frisk luft samt...
Hitta riktningen för hållbarhetsarbetet

Hitta riktningen för hållbarhetsarbetet

Hållbart företagande avgör verksamhetens överlevnad. Men att ställa om öppnar även för nya affärsmöjligheter. I oktober 2022 bjöds jag in till Företagarna för att på deras mötesplats Digitala Mötesrum berätta mer om hur man som företagare med hjälp av Agenda 2030 och...
Företag ser möjligheterna med en fossilfri värld

Företag ser möjligheterna med en fossilfri värld

De företag som tar hållbarhetsfrågan på allvar i dag är de som kommer att vara bäst rustade för att göra affärer i morgon. Det är de företagen som kommer att locka till sig investerarna, kunderna och talangerna. Många människor är, liksom forskarna, förtvivlade över...
Simmar ni åt rätt håll?

Simmar ni åt rätt håll?

Hållbart företagande innebär helt nya affärsmöjligheter när företag väljer att lämna stimmet för en blå ocean där de kan hitta en egen marknad och skapa delat mervärde. För att nå framgång måste ett företag lyckas identifiera ett problem och erbjuda en lösning som...