Stockholm Care

Stockholm Care

Stockholm Care ingår i Region Stockholm och tillhandahåller specialistsjukvård till utländska patienter. Man erbjuder även Second Opinion samt bedriver utbildning i specialistvård för utländska läkare i Stockholm. I samarbete med 7Minds fick vi i uppdrag att göra...
SAAB

SAAB

SAAB gjorde en serie filmer där personalen berättar om hur de arbetar med konstruktion och säkerhet. Vi fick i uppdrag att transkribera och skriva undertexter på svenska och engelska. Samarbetspåartner och uppdragsgivare var Animal (f d The Viral Company):  ”Känns...
Visit Sweden

Visit Sweden

Visit Sweden är statens marknadsföringsbolag för den svenska tursitnäringen. På sin webbplats samlar man information om Sverige som resmål och tipsar om platser, händelser och allt man kan göra som turist. Vi fick i uppdrag att skriva en rad artiklar om Canoeing &...
Alivia Cancervårdsförsäkring

Alivia Cancervårdsförsäkring

Alivia är ett nystartat försäkringsbolag (2019) som erbjuder nytänkande inom cancervård. Genom en unik cancervårdsförsäkring kan den som drabbas av cancer få hjälp med rätt diagnos och rätt vård i rätt tid. Ett team av specialister med expertkunskaper kan erbjuda en...
Jacobi Carbons

Jacobi Carbons

Jacobi startades 1916 och har sedan 1965 tillverkat aktivt kol. Ämnet har en unik förmåga att fånga in giftiga gaser och föroreningar och används till allt från att rena luft, mat, mediciner och vatten till att utvinna guld. Vi har tagit fram en serie broschyrer om...