0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Företagspresentation

Företagspresentation

Företagspresentation – översättning till engelska. Briggen Tre Kronor började byggas 1997 på Skeppsholmen och sjösattes 2005. Den har en fast kajplats vid Kolskjulet på Kastellholmen och gör regelbundna seglingar på Östersjön. Fartyget har representerat Stockholm i The Tall Ship’s Races och man verkar aktivt för Östersjöregionen genom initiativet Hållbara Hav. Briggen Tre Kronor AB har 3 300 aktieägare varav Föreningen Briggen med ca 4 000 medlemmar är den största enskilda aktieägaren. Vi fick i uppdrag att översätta de svenska texterna i fartygets företagspresentation till engelska.

Kort utdrag ur texten:

“During the nearly 10 years the build has been underway a comprehensive network of companies, organizations and individuals have been engaged in the project. Furthermore, many people have been able to witness the building of a brig at Skeppsholmen. Approximately 1 million people have visited the building site, participated in different brig events or otherwise shown interest in the project.”

“From all of these contacts a definite network has been established. An advisory board consisting of leading business managers, nearly 450 companies in the “Companies under sail” network, youth operations and work teams from the maritime crafts are several examples. In the latter category, many volunteers have helped to build the ship’s rigging and spars under professional guidance. The company also has 3,000 share holders, of which many are active in the project.”