0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Kundtidning – Adaption (målgruppsanpassad översättning) från svenska till engelska. Big Image arbetar med storbildskommunikation på mjuka material. Allt från storformat utomhus som fasadvepor till stora printade bilder inomhus för teater, film och museer samt butiker, mässor, utställningar och modevisningar. Två gånger per år presenteras ett urval av projekten i kundtidningen Big Magazine.Vi fick i uppdrag att för deras specialnummer “Best of Performing Arts” översätta svenska texter till engelska (32 sidor).