Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Copywriter – research, idé, konceptutveckling och webbtexter till webbplats. Vi fick i uppdrag av våra kollegor på Bullhound Media att hjälpa AB Walett vidareutveckla nytt koncept samt skriva webbtexter till  en ny webbplats. Aryel Walett är ledarskapsutvecklare med ett unikt fokus på människan och själen. Vi utgick från hennes tankar kring “Stubbetid” och tog fram en form och ett tonfall som ligger nära hennes naturliga sätt att att arbeta utifrån själens tanke och idé med livet och ledarskapet. Här kan du besöka webbplatsen.

Kort utdrag ur texten:

Mitt uppdrag är att fördjupa människans kontakt med själens intention med livet.

Som energiterapeut och certifierad energiolog har jag sedan 1999 arbetat med människors behov av förändring och jag närmar mig problematik inklusive möjligheter med en stor dos sunt förnuft och glimten i ögat. Med åren har detta utvecklats till ett arbete för och med företagsledare som vill låta själens ledarskap ta plats.

För att fungera som människa är det grundläggande att kunna leda sig själv, inifrån och ut.

Min förmåga att uppfatta och tydliggöra det subtila i människan används för att komplettera den process som leder till konkret handling. Jag fungerar som bollplank och vägledare som ger extra energi och en spark i baken där det behövs. I mitt arbete är det nödvändigt att kunna stå stadigt med båda fötterna på jorden och samtidigt ha en nyfiken inställning. Att alltid ta fasta på ögonblicket och rikta uppmärksamheten mot det som händer just här och just nu. Där börjar förändringen.