Inom B2B handlar allt om att lösa komplexa problem. Det är du och dina medarbetares kompetens som ska lyckas vinna kundernas förtroende. Därför behöver ni tydligt formulera varför ni finns och för vem. Det hjälper er att utforma företagets kommunikation så att den träffar rätt varje gång.

Digitaliseringen förändrar kundernas beteende. De söker aktivt efter information och många har hunnit göra en stor del av sin köpresa innan de kontaktar företaget. Därför handlar varumärken allt mer om känslor och upplevelser. De förmedlas bäst via personliga bilder och intressanta berättelser.

KUNDCASE kommunicerar hur ert företag tar fram lösningar som ger resultat. Det stärker kundrelationerna och inspirerar potentiella kunder samt bygger deras förtroende under köpresan. Kundcase är ett bra sätt att hålla webbplatsen uppdaterad. De är utmärkta som artiklar i kundtidningen och kan även spridas som läsvärt innehåll i andra kanaler.

BILDSPRÅK kännetecknar det unika hos företaget. Bilder laddade med värderingar visar vilka ni är och vad företaget står för. Ta fram en bildspråksmanual och bygg kontinuerligt upp er bildbank med personliga porträtt, produktbilder, miljöbilder och detaljbilder samt inspirationsbilder och actionbilder som är lätta att dela vidare i sociala medier.

Speglar era bilder och berättelser verksamheten?

 1. Hitta ert unika perspektiv. Fundera över vad som är mest relevant för målgruppen. Fokusera på ett budskap och berätta en historia kring det i text och bild.
 2. Utgå från mottagarnas behov. Fundera över vilket ”mindset” målgruppen har och var de befinner sig i sin köpresa. Vilka känslor och upplevelser lockar dem just där och då?
 3. Planera nästa steg. Att kontinuerligt skapa och sprida innehåll är ett långsiktigt sätt att närma sig målgruppen. De söker alltid mer information. Vad vill de veta och se härnäst?

Marias 5 tips om kundcase

 1. Skapar nya kontaktytor med målgruppen
 2. Utmärkt underlag för olika typer av inlägg
 3. Ökar chansen att innehållet delas vidare
 4. Redaktionellt innehåll ger fler sökträffar
 5. Enkelt att koppla till annan information

Anjas 5 tips om bildspråk

 1. Motiven ska kännas äkta och direkt från verksamheten
 2. Genomtänkta foton kompletterar och förstärker texterna
 3. Bygg en bildbank med syfte att rotera bilder under året
 4. En uppdaterad bildbank skapar positiv uppmärksamhet
 5. Använd samma fotograf för att ge företaget ett samlat intryck

MARIA LINDBERG HOWARD
Journalist/Copywriter – hjälper er med kundcase som skapar mervärde i er kommunikation. Läs mer om Maria.

ANJA CALLIUS
Fotograf – hjälper er att skapa ett unikt bildspråk som förstärker företagets visuella uttryck. Läs mer om Anja

Läs mer om hur ni bör tänka kring hur ni kan använda och återanvända innehåll i olika kanaler.

Läs mer om hur en innehållskalender skapar struktur för när, hur och var innehåll ska planeras, produceras och publiceras.