0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Katalogtidning – frilansjournalist, svenska texter. Ahlsell säljer installationsprodukter, verktyg och maskiner, och har ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, El, Verktyg & Maskiner, Kyl och GDS (Gör det själv). Vi intervjuar samarbetspartner och kunder och skriver texter till artiklar/kundcase i Ahlsells katalogtidning Tips V/A Bygg som ges ut två gånger per år. Artiklarna har handlat om:

  • Clarion Post i Göteborg
  • Dragracingbana i Tierp
  • Handelsplats i Kungens kurva
  • Sampackning av VVS-material i Västerås

Kort utdrag ur texten om Kungens kurva:

Fondaform. Lägg namnet på minnet för det här är framtiden inom formsättning. Nu kan återfyllning ske direkt och man slipper krångliga och dyra arbetsmetoder. I Kungens kurva bygger Peab en ny handelsplats åt Ikano Retail Centres och tidsvinsten med Fondaform är uppenbar. Men det finns fler fördelar med den här nya byggmetoden.

Sveriges största handelsområde ligger i Kungens kurva, söder om Stockholm. Här har Peab nyligen inlett bygget av en ny handelsplats åt Ikano Retail Centres med 25 000 km butiker, kontor och parkeringsdäck i tre våningar.  Det är den första av tre planerade etapper. Till grundläggningen har Ahlsell rekommenderat Fondaform, en sandwichpanel som kan användas för alla typer av kvarsittande formsättning.

Enkelt och miljöovänligt med kvarsittande formar

Alla som arbetar med grundsättning vet hur kostnads- och tidskrävande det är. Traditionella formar av stål, trä och plywood är dessutom tunga så kläm- och skärskador är tyvärr också vanliga. Kvarsittande plastformar är betydligt lättare att använda vilket spar dyrbar tid och risken för skador och olyckor minskar. Fundaform består av polypropylen som är PVC-fritt så materialet är 100 procent miljövänligt. Det kan kapas, vikas och fästas helt och hållet enligt önskemål, allt som behövs är en kniv eller en cirkelsåg samt najtråd.

– Formen fästs direkt på armeringen som sedan lyfts på plats och återfylls emot utan att formen behöver rivas. Alla som har använt den här produkten har gjort vågen, säger Rolf Ek på Ahlsell. Med sin bakgrund som snickare vet han hur mycket tid som går åt bara till att spika ihop och riva formar.