Det finns en enkel regel för om ett pressmeddelande ska leda till en artikel. Ju större tidningen är, desto viktigare är det att innehållet har ett allmänintresse. Som avsändare måste därför företag tänka utifrån och in, att först hitta “nyhetskroken” och sedan koppla den till verksamheten. Det väcker journalisternas intresse! Här är fem tips på hur du gör:

1. Bedöm nyhetsrelevansen
Nyheten måste ha relevans för tidningen och läsarna. Nyheter som bara är intressanta för kunder och samarbetspartner passar bättre i företagets nyhetsbrev eller så kan de presenteras på den egna webbplatsen. För pressmeddelanden gäller det att lyfta blicken utanför verskamheten och sätta in företaget i ett större samamnhang. Koppla nyheten till något annat som är aktuellt i branschen eller i omvärlden. Det kan också vara något som tidningarna nyligen har tagit upp. Det ger dem möjlighet att skriva uppföljande artiklar.

2. Välj rätt budskap för tidningen
Sortera bland budskapen. Pressmeddelandets innehåll ska baseras på ett budskap som passar tidningens målgrupp. Finns det flera budskap eller olika målgrupper, dela upp dem på fler pressmeddelanden. Vinkla budskapet och betona nyheten för olika typer av medier – dagspress (lokal, regional och riks), bransch- och fackpress, affärspress och livsstilsmagasin. Gör en medielista och håll den uppdaterad. Kontakta tidningen och stäm av utgivningsdatum för vecko-, månads- och kvartalstidningar samt materialdagar för temanummer som passar er verksamhet.

3. Skriv kort, innehållsrikt och aktuellt
Överst ska det alltid stå PRESSMEDDELANDE samt datum. Rubriken och ingressen ska lyfta fram nyheten och sammanfatta innehållet så att pressmeddelandet hamnar hos rätt redaktör/journalist på tidningen. Texten ska besvara frågorna: vad, var, när, hur, vem/vilka och varför. Den bör rymmas på max 1 A4 (ca 400 ord) och hänvisa gärna till kompletterande material på webben. Använd uttalanden, helst från flera personer. Tänk på att även citaten måste ha ett allmängiltigt intresse. Eget skryt luktar illa!

Avsluta texten med namn, mejladress och telefon till kontaktpersoner som kan lämna mer information. Samla “torra fakta” om företaget i en kort text längst ner med en länk till webbplatsen:

Företaget XXXX arbetar med XXX med fokus på att skapa XXXX. Man tillverkar produkter som XXX, XXX och XXX och erbjuder tjänster som XXX, XXX och XXX. Bland uppdragsgivarna finns såväl XXX, XXX och XXX som företag och organisationer. Det främsta arbetsområdet/produktområtet/affärsområdet/branschområdet är XXX. Företaget startades 19XX, har XXX anställda och XXX kontor i XXX länder samt en omsättning på XXX miljoner kronor (årtal). För mer information och högupplösta bilder, se www.xxx.se.

4. Bjud på riktigt bra pressbilder
Med bra pressbilder ökar chansen att pressmeddelandet leder till en längre artikel. På bilderna bör tjänsten/produkten/verksamheten visas upp i ett relevant sammanhang. Använd inte rena produkt- eller reklambilder! Bilder på personer får gärna vara personliga och tagna i en trevlig miljö (inga passfoton). Bilderna måste vara högupplösta för att kunna användas i tidningen. Lägg bilderna i pressrummet på den egna webbplatsen eller på MyNewsDesk.

5. Håll kontakt med tidningarna
Byggt ett eget kontaktnät med intressanta journalister och tidningar. Ring och erbjud dem förhandsinformation om att ett pressmeddelande ska skickas ut. Fråga om de är intresserade av att få en exklusiv nyhet om något som särskilt intresserar deras läsare. Då ökar chansen att det blir en större artikel. Passa även på att ta reda på om det är något särskilt de vill veta mer om så att du kan ta med det i pressmeddelandet. Har du lovat en journalist exklusivitet, håll det löftet!