Idag är webbplatsen företagets hjärta och nav. Men utöver den har ni förmodligen även tillgång till en mängd annan sorts information. Allt från årsredovisningar, företagsbroschyrer, PowerPoint-presentationer, produktfoldrar och tjänstebeskrivningar till olika sorters säljmaterial. Det är bra.

Men innehållsmarknadsföring är kommunikation på mottagarnas villkor. Det handlar om era värderingar och deras behov. Därför måste ni alltid utgå från målgruppen så att ni kan svara på deras frågor: VARFÖR ni finns och HUR ni kan hjälpa dem (vision och mission, helt enkelt).

Innehållsarbetet inleds med identifiering, insamling och planering: 

Identifiera målgrupper och inventera ämnen

Det är målgruppens behov och intressen som styr. Så vilka är de? Hur mycket vet ni om dem? Vad gillar de? Vilka problem har de? Och hur kan ni hjälpa dem på bästa sätt? För att ta reda på det måste ni ta reda på vad ni egentligen vet om era kunder.

Jobbar ni i en traditionell organisation är det nu dags att riva väggarna och börja samarbeta. Hela företaget – styrelse, ledning, marknad, sälj, HR, IT, kundservice, produktutvecklare etc. – måste hjälpas åt med att samla in och jämföra era kunskaper om kunderna (bli inte förvånade om ni tycker ganska olika!). Först därefter kan ni börja definiera målgrupper för att sedan hitta ämnen som intresserar dem (glöm inte bort att även tänka utanför företaget och branschen).

Samla in och dokumentera material

Såväl informationen om företaget som medarbetarnas kompetens kan förvandlas till intressant innehåll. Därför måste alla typer av material samlas in och göras tillgängligt så att ni gemensamt kan börja bygga en bank av innehållsidéer. De ska sedan sållas, förädlas och förpackas om till texter, bilder, filmer, inlägg i sociala medier, events etc.

Utse vem/vilka som ansvarar för insamlingen och hur den ska gå till. Tänk även på att medarbetare som har specifika kunskaper och erfarenheter inom olika områden bör intervjuas. Kanske finns det även historiskt material som behöver grävas fram, sorteras och digitaliseras. Allt material ska sedan kategoriseras, dokumenteras och fördelas enligt de ämnen och målgrupper ni har kommit överens om.

Planera, producera och publicera

Innehållsmarknadsföring kräver planering, framförhållning och uthållighet. Innehållet ska kunna möta kundens förväntningar under hela köpresan och det måste även spegla vad som händer i företagets omvärld och beröra ämnen som intresserar mottagarna.

Hur mycket innehåll som ska produceras och hur ofta det ska publiceras beror på vad ni mäktar med. Det är viktigt att ni lägger er på en nivå där ni lyckas hålla jämn kvalitet och långsiktig kontinuitet. Annat som avgör är antal målgrupper och kanaler samt vilket mål ni vill uppnå. Och glöm inte att mäta och utvärdera!

 

TIPS! Med en innehållskalender får ni en tydlig ram och struktur för innehållsaktiviteterna. Den hjälper er att planera vilken typ av innehåll som ska produceras samt hur, var och när det ska publiceras. Och det blir även enklare att hålla koll på mätningar och utvärderingar.