0708 85 05 28 maria (at) beep.se
Fisk = Fish = Ghoti?

Fisk = Fish = Ghoti?

Svenskan har ett fonografiskt skriftspråk med stor likhet mellan ordens stavning och deras uttal.  En bokstav representerar ofta samma ljud. I andra språk kan det vara tvärtom där bokstäver representeras av flera olika ljud. I engelskan är det inte alltid lätt att...